ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รำวงมาตรฐานม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางธัญรัศมิ์ เทพคำดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2559,09:57  อ่าน 303 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รำวงมาตรฐานม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางวิจิตร ศรีทองทา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2559,09:55  อ่าน 254 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงงานอาชีพม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางมัตติกา จอกทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2559,09:40  อ่าน 347 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางมัตติกา จอกทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2559,11:55  อ่าน 372 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางวิจิตร ศรีทองทา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2558,14:13  อ่าน 396 ครั้ง
รายละเอียด..