ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดา กมลคุรุสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :