ครูอัตราจ้าง

นางสาวชลิดา สุริยะ

นางสาวอัจฉราภรณ์​ สมบัติศรี

นายเจษฎา เย็นแดง

นางประก่ายแก้ว อินนคร