คณะผู้บริหาร

นายศักดา กมลคุรุสกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา