ติดต่อเรา
โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา
หมู่ที่ 7 บ้านโพนสวาง   ตำบลนามะเขือ  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160
เบอร์โทรศัพท์ 0833331201


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน