ผู้บริหาร

นางสาววิลาสินี พุทธดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสวนหย่อม
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ถนนภายในโรงเรียน
ความสะอาดบริเวณโรงเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/11/2015
ปรับปรุง 03/05/2021
สถิติผู้เข้าชม 234535
Page Views 290240
งานระบบ
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลธาตุพนม ธาตุพนม
2 โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม กุดฉิม ธาตุพนม
3 โรงเรียนบ้านสร้างแห่ กุดฉิม ธาตุพนม
4 โรงเรียนบ้านกุดฉิม กุดฉิม ธาตุพนม 042053520
5 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ดอนนางหงส์ ธาตุพนม
6 โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก ดอนนางหงส์ ธาตุพนม
7 โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร) ดอนนางหงส์ ธาตุพนม 042053147
8 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) ดอนนางหงส์ ธาตุพนม
9 โรงเรียนดอนนางหงส์สงเคราะห์ ดอนนางหงส์ ธาตุพนม
10 โรงเรียนบ้านหนองสะโน ดอนนางหงส์ ธาตุพนม
11 โรงเรียนบ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา) ธาตุพนม ธาตุพนม
12 โรงเรียนธาตุพนม ธาตุพนม ธาตุพนม
13 โรงเรียนอนุบาลเชษฐานงนุช ธาตุพนม ธาตุพนม
14 โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) ธาตุพนม ธาตุพนม
15 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม
16 โรงเรียนบ้านดอนแดง ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม
17 โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร นาถ่อน ธาตุพนม
18 โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร นาถ่อน ธาตุพนม
19 โรงเรียนบ้านดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม
20 โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล นาถ่อน ธาตุพนม 0-4257-5169
21 โรงเรียนบ้านดงก้อม นาถ่อน ธาตุพนม
22 โรงเรียนบ้านดงป่ายูง นาถ่อน ธาตุพนม
23 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า นาถ่อน ธาตุพนม
24 โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง นาหนาด ธาตุพนม
25 โรงเรียนบ้านนาหนาด นาหนาด ธาตุพนม
26 โรงเรียนบ้านขอนขว้าง นาหนาด ธาตุพนม
27 โรงเรียนบ้านคำชะอี นาหนาด ธาตุพนม
28 โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว น้ำก่ำ ธาตุพนม
29 โรงเรียนบ้านคับพวง น้ำก่ำ ธาตุพนม
30 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) น้ำก่ำ ธาตุพนม
31 โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม น้ำก่ำ ธาตุพนม
32 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) น้ำก่ำ ธาตุพนม
33 โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) น้ำก่ำ ธาตุพนม
34 โรงเรียนบ้านนาคำ น้ำก่ำ ธาตุพนม
35 โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ น้ำก่ำ ธาตุพนม
36 โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา ฝั่งแดง ธาตุพนม
37 โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) ฝั่งแดง ธาตุพนม
38 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) ฝั่งแดง ธาตุพนม 042-058352
39 โรงเรียนมรุกขนคร พระกลางทุ่ง ธาตุพนม
40 โรงเรียนบ้านนาทาม พระกลางทุ่ง ธาตุพนม
41 โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน พระกลางทุ่ง ธาตุพนม
42 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร พระกลางทุ่ง ธาตุพนม
43 โรงเรียนประชามิตรวิทยา พระกลางทุ่ง ธาตุพนม
44 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ อุ่มเหม้า ธาตุพนม
45 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร อุ่มเหม้า ธาตุพนม
46 โรงเรียนบ้านโสกแมว อุ่มเหม้า ธาตุพนม
47 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ อุ่มเหม้า ธาตุพนม
48 โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข อุ่มเหม้า ธาตุพนม
49 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน แสนพัน ธาตุพนม 0885630640
50 โรงเรียนบ้านดงขวาง แสนพัน ธาตุพนม
51 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม โพนแพง ธาตุพนม
52 โรงเรียนบ้านห้วยทราย โพนแพง ธาตุพนม
53 โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง ธาตุพนม
54 โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ โพนแพง ธาตุพนม
55 โรงเรียนบ้านดอนโทน ก้านเหลือง นาแก
56 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา ก้านเหลือง นาแก
57 โรงเรียนบ้านจำปา ก้านเหลือง นาแก
58 โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา ก้านเหลือง นาแก
59 โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น คำพี้ นาแก
60 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) คำพี้ นาแก
61 โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล คำพี้ นาแก
62 โรงเรียนบ้านนาคู่ นาคู่ นาแก
63 โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม นาคู่ นาแก
64 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ นาคู่ นาแก
65 โรงเรียนบ้านแขนนาง นาคู่ นาแก
66 โรงเรียนบ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์ นาคู่ นาแก
67 โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา นาเลียง นาแก
68 โรงเรียนบ้านนาเลียง นาเลียง นาแก 0878651091
69 โรงเรียนบ้านหนองคอง นาเลียง นาแก
70 โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี นาเลียง นาแก 042560039
71 โรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟนาแก นาแก นาแก
72 โรงเรียนบ้านนาป่งคอง นาแก นาแก
73 โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลญาโนอุปถัมภ์) นาแก นาแก
74 โรงเรียนนาแกผุดงราชกิจเจริญ นาแก นาแก
75 โรงเรียนบ้านต้นแหน(ราษฎร์ต้นแหนวิทยานุกูล) นาแก นาแก
76 โรงเรียนนาแกพิทยาคม นาแก นาแก
77 โรงเรียนบ้านนาแกน้อย(หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอุปถัมภ์) บ้านแก้ง นาแก
78 โรงเรียนบ้านแก้ง บ้านแก้ง นาแก
79 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง บ้านแก้ง นาแก
80 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี บ้านแก้ง นาแก
81 โรงเรียนบ้านนาโสก บ้านแก้ง นาแก
82 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ พระซอง นาแก
83 โรงเรียนบ้านดงอินำ พระซอง นาแก
84 โรงเรียนพระซองวิทยาคาร พระซอง นาแก
85 โรงเรียนบ้านนาเหนือ พระซอง นาแก
86 โรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อน พระซอง นาแก
87 โรงเรียนบ้านหนองยอ พระซอง นาแก
88 โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา พิมาน นาแก
89 โรงเรียนบ้านพิมานท่า พิมาน นาแก
90 โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน พิมาน นาแก
91 โรงเรียนธารน้ำใจ พิมาน นาแก
92 โรงเรียนบ้านจอมมณี พิมาน นาแก
93 โรงเรียนบ้านปากบัง พิมาน นาแก -
94 โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ พุ่มแก นาแก
95 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล พุ่มแก นาแก
96 โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ พุ่มแก นาแก
97 โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) พุ่มแก นาแก
98 โรงเรียนบ้านนางเลิศ พุ่มแก นาแก
99 โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ พุ่มแก นาแก
100 โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก พุ่มแก นาแก
101 โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 สีชมพู นาแก
102 โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง สีชมพู นาแก
103 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง สีชมพู นาแก
104 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ หนองบ่อ นาแก
105 โรงเรียนบ้านดงดู่งาม หนองบ่อ นาแก
106 โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง หนองบ่อ นาแก
107 โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ หนองบ่อ นาแก
108 โรงเรียนบ้านคำเม็ก หนองสังข์ นาแก
109 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง หนองสังข์ นาแก
110 โรงเรียนบ้านหนองกุง หนองสังข์ นาแก
111 โรงเรียนบ้านหนองห้าง หนองสังข์ นาแก
112 โรงเรียนบ้านกุตาไก้ กุตาไก้ ปลาปาก
113 โรงเรียนบ้านดอนดู่ กุตาไก้ ปลาปาก
114 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ กุตาไก้ ปลาปาก 042536406
115 โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม กุตาไก้ ปลาปาก
116 โรงเรียนบ้านนางาม กุตาไก้ ปลาปาก
117 โรงเรียนบ้านโพนทา กุตาไก้ ปลาปาก
118 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ กุตาไก้ ปลาปาก
119 โรงเรียนบ้านหนองแสง นามะเขือ ปลาปาก
120 โรงเรียนบ้านนามะเขือ นามะเขือ ปลาปาก
121 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา นามะเขือ ปลาปาก 0833331201
122 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ นามะเขือ ปลาปาก
123 โรงเรียนอนุบาลมีสุข ปลาปาก ปลาปาก
124 โรงเรียนบ้านวังสิม ปลาปาก ปลาปาก
125 โรงเรียนบ้านกอก ปลาปาก ปลาปาก
126 โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม ปลาปาก ปลาปาก
127 โรงเรียนบ้านหนองบัว ปลาปาก ปลาปาก
128 โรงเรียนบ้านโคกกลาง ปลาปาก ปลาปาก
129 โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย ปลาปาก ปลาปาก
130 โรงเรียนบ้านนาขาม ปลาปาก ปลาปาก
131 โรงเรียนบ้านวังยาง ปลาปาก ปลาปาก
132 โรงเรียนโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง ปลาปาก ปลาปาก 0819997893
133 โรงเรียนบ้านวังม่วง มหาชัย ปลาปาก
134 โรงเรียนบ้านทันสมัย มหาชัย ปลาปาก
135 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม มหาชัย ปลาปาก
136 โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ มหาชัย ปลาปาก 042560055
137 โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง มหาชัย ปลาปาก
138 โรงเรียนบ้านมหาชัย มหาชัย ปลาปาก
139 โรงเรียนบ้านดอนกลาง มหาชัย ปลาปาก
140 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม มหาชัย ปลาปาก
141 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี หนองฮี ปลาปาก
142 โรงเรียนบ้านจรุกเตย หนองฮี ปลาปาก
143 โรงเรียนบ้านนาสะเดา หนองฮี ปลาปาก
144 โรงเรียนบ้านกุงโกน หนองฮี ปลาปาก
145 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม หนองฮี ปลาปาก
146 โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ หนองฮี ปลาปาก
147 โรงเรียนบ้านโพนทัน หนองฮี ปลาปาก
148 โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว หนองเทาใหญ่ ปลาปาก
149 โรงเรียนบ้านนาเชือก หนองเทาใหญ่ ปลาปาก
150 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี หนองเทาใหญ่ ปลาปาก
151 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง โคกสว่าง ปลาปาก
152 โรงเรียนบ้านวังกะเบา โคกสว่าง ปลาปาก
153 โรงเรียนบ้านนาสีนวล โคกสว่าง ปลาปาก
154 โรงเรียนบ้านศรีธน โคกสว่าง ปลาปาก 083354970
155 โรงเรียนโพนสวางราษฏร์อุปถัมภ์ โคกสว่าง ปลาปาก
156 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ โคกสว่าง ปลาปาก
157 โรงเรียนบ้านนกเหาะ โคกสูง ปลาปาก
158 โรงเรียนบ้านม่วง โคกสูง ปลาปาก
159 โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ โคกสูง ปลาปาก
160 โรงเรียนบ้านโคกสูง โคกสูง ปลาปาก
161 โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง ยอดชาด วังยาง
162 โรงเรียนบ้านหนองแคน ยอดชาด วังยาง
163 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา ยอดชาด วังยาง
164 โรงเรียนบ้านหนองบึง ยอดชาด วังยาง
165 โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย วังยาง วังยาง
166 โรงเรียนวังยางวิทยาคม วังยาง วังยาง
167 โรงเรียนบ้านหนองสะโน วังยาง วังยาง
168 โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน วังยาง วังยาง
169 โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง วังยาง
170 โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร วังยาง วังยาง
171 โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม หนองโพธิ์ วังยาง
172 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน หนองโพธิ์ วังยาง
173 โรงเรียนบ้านโพนสวาง หนองโพธิ์ วังยาง
174 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น โคกสี วังยาง
175 โรงเรียนบ้านโนนหอม โคกสี วังยาง
176 โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 โคกสี วังยาง
177 โรงเรียนบ้านนาป่ง กุรุคุ เมืองนครพนม
178 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ กุรุคุ เมืองนครพนม
179 โรงเรียนบ้านกุรุคุ กุรุคุ เมืองนครพนม 042536257
180 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุรุคุ กุรุคุ เมืองนครพนม
181 โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ กุรุคุ เมืองนครพนม
182 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี กุรุคุ เมืองนครพนม
183 โรงเรียนบ้านชะโนต ขามเฒ่า เมืองนครพนม
184 โรงเรียนบ้านกล้วย ขามเฒ่า เมืองนครพนม
185 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า ขามเฒ่า เมืองนครพนม
186 โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน ขามเฒ่า เมืองนครพนม
187 โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ คำเตย เมืองนครพนม
188 โรงเรียนบ้านทุ่งมน คำเตย เมืองนครพนม
189 โรงเรียนบ้านหนองยาว คำเตย เมืองนครพนม
190 โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน คำเตย เมืองนครพนม
191 โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง คำเตย เมืองนครพนม
192 โรงเรียนบ้านหนองดินแดง คำเตย เมืองนครพนม
193 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ คำเตย เมืองนครพนม
194 โรงเรียนบ้านคำเตย คำเตย เมืองนครพนม
195 โรงเรียนบ้านดอนแดง คำเตย เมืองนครพนม
196 โรงเรียนบ้านกกไฮ ดงขวาง เมืองนครพนม
197 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย ดงขวาง เมืองนครพนม
198 โรงเรียนบ้านดงต้อง ดงขวาง เมืองนครพนม
199 โรงเรียนบ้านนาหลวง ท่าค้อ เมืองนครพนม
200 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) ท่าค้อ เมืองนครพนม 0-4253-2557
201 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ ท่าค้อ เมืองนครพนม
202 โรงเรียนบ้านดงหมู ท่าค้อ เมืองนครพนม
203 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง นาทราย เมืองนครพนม
204 โรงเรียนบ้านนาทราย นาทราย เมืองนครพนม
205 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น นาทราย เมืองนครพนม 0807484412
206 โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม นาทราย เมืองนครพนม
207 โรงเรียนบ้านดอนยานาง นาทราย เมืองนครพนม
208 โรงเรียนบ้านหนองบัวนาราชควาย นาราชควาย เมืองนครพนม
209 โรงเรียนบ้านสร้างหิน นาราชควาย เมืองนครพนม
210 โรงเรียนบ้านนาราชควาย นาราชควาย เมืองนครพนม
211 โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย นาราชควาย เมืองนครพนม
212 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม นาราชควาย เมืองนครพนม
213 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด นาราชควาย เมืองนครพนม
214 โรงเรียนบ้านดงยอ บ้านกลาง เมืองนครพนม
215 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ บ้านกลาง เมืองนครพนม
216 โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง เมืองนครพนม
217 โรงเรียนบ้านดงติ้ว บ้านกลาง เมืองนครพนม
218 โรงเรียนบ้านกลางน้อย บ้านกลาง เมืองนครพนม
219 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม บ้านผึ้ง เมืองนครพนม
220 โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร บ้านผึ้ง เมืองนครพนม
221 โรงเรียนบ้านวังกระแส บ้านผึ้ง เมืองนครพนม
222 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก บ้านผึ้ง เมืองนครพนม 042560033
223 โรงเรียนบ้านผึ้ง บ้านผึ้ง เมืองนครพนม
224 โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ บ้านผึ้ง เมืองนครพนม 0933210529
225 โรงเรียนบ้านดอนม่วง บ้านผึ้ง เมืองนครพนม
226 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ บ้านผึ้ง เมืองนครพนม
227 โรงเรียนบ้านโชคอํานวย วังตามัว เมืองนครพนม
228 โรงเรียนบ้านวังตามัว วังตามัว เมืองนครพนม
229 โรงเรียนบ้านหนองแซง วังตามัว เมืองนครพนม
230 โรงเรียนบ้านคำสว่าง วังตามัว เมืองนครพนม 042536377
231 โรงเรียนบ้านดงโชค หนองญาติ เมืองนครพนม
232 โรงเรียนบ้านหนองญาติ หนองญาติ เมืองนครพนม
233 โรงเรียนบ้านคำพอก หนองญาติ เมืองนครพนม
234 โรงเรียนเมืองนครพนม หนองญาติ เมืองนครพนม
235 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ หนองญาติ เมืองนครพนม
236 โรงเรียนบ้านนาสมดี อาจสามารถ เมืองนครพนม
237 โรงเรียนบ้านสําราญ อาจสามารถ เมืองนครพนม
238 โรงเรียนบ้านสำราญ อาจสามารถ เมืองนครพนม
239 โรงเรียนบ้านคำเกิ้ม อาจสามารถ เมืองนครพนม
240 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ อาจสามารถ เมืองนครพนม
241 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม อาจสามารถ เมืองนครพนม
242 โรงเรียนชุนชนอาจสามารถ อาจสามารถ เมืองนครพนม
243 โรงเรียนบ้านสุขเกษม โพธิ์ตาก เมืองนครพนม
244 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก โพธิ์ตาก เมืองนครพนม
245 โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน โพธิ์ตาก เมืองนครพนม
246 โรงเรียนบ้านโคกก่อง โพธิ์ตาก เมืองนครพนม
247 โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ในเมือง เมืองนครพนม 042-052205-6
248 โรงเรียนตงเจื่ย ในเมือง เมืองนครพนม
249 โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ในเมือง เมืองนครพนม 0-4251-1271
250 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ในเมือง เมืองนครพนม
251 โรงเรียนสันตยานันท์ ในเมือง เมืองนครพนม
252 โรงเรียนบ้านน้อยใต้ ในเมือง เมืองนครพนม
253 โรงเรียนอนุบาลตรงใจ ในเมือง เมืองนครพนม
254 โรงเรียนเทศบาล 4 ( รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ) ในเมือง เมืองนครพนม 0865112322
255 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ในเมือง เมืองนครพนม
256 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ท่าลาด เรณูนคร
257 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา ท่าลาด เรณูนคร
258 โรงเรียนบ้านวังยาง ท่าลาด เรณูนคร
259 โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล) ท่าลาด เรณูนคร 042-583306
260 โรงเรียนบ้านเหิบ นาขาม เรณูนคร
261 โรงเรียนบ้านนาขาม นาขาม เรณูนคร
262 โรงเรียนบ้านดอนขาว นาขาม เรณูนคร
263 โรงเรียนบ้านนายอน้อย นางาม เรณูนคร
264 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นางาม เรณูนคร
265 โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา นางาม เรณูนคร
266 โรงเรียนชายแดนอนุสรณ์ นางาม เรณูนคร
267 โรงเรียนบ้านนายอ นางาม เรณูนคร
268 โรงเรียนนางามวิทยาคาร นางาม เรณูนคร
269 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น นางาม เรณูนคร
270 โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ หนองย่างชิ้น เรณูนคร
271 โรงเรียนบ้านนาดี หนองย่างชิ้น เรณูนคร
272 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น หนองย่างชิ้น เรณูนคร 042-579644
273 โรงเรียนอนุบาลเรณูนคร เรณู เรณูนคร
274 โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ เรณู เรณูนคร 042579518
275 โรงเรียนบ้านคำผาสุก เรณู เรณูนคร
276 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ เรณู เรณูนคร
277 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เรณู เรณูนคร
278 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร เรณู เรณูนคร
279 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เรณูใต้ เรณูนคร
280 โรงเรียนบ้านบ่อสะอาด เรณูใต้ เรณูนคร
281 โรงเรียนบ้านนาบั่ว เรณูใต้ เรณูนคร
282 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง เรณูใต้ เรณูนคร
283 โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า เรณูใต้ เรณูนคร
284 โรงเรียนบ้านนาม่วง โคกหินแฮ่ เรณูนคร
285 โรงเรียนบ้านหนองกุง โคกหินแฮ่ เรณูนคร
286 โรงเรียนบ้านหนองแซง โคกหินแฮ่ เรณูนคร
287 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ โคกหินแฮ่ เรณูนคร 042-583-262
288 โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ โคกหินแฮ่ เรณูนคร
289 โรงเรียนบ้านนาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร
290 โรงเรียนบ้านดงบาก โพนทอง เรณูนคร
291 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร โพนทอง เรณูนคร 042-579020
292 โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย โพนทอง เรณูนคร
293 โรงเรียนบ้านดงมะเอก โพนทอง เรณูนคร
294 โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ โพนทอง เรณูนคร