ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษา 2563
วันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา นำนักเรียนเดินทางทัศนศึกษานอกโรงเรียนตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะทางวิชาการ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะพิสัย พุทธิพิสัย จิตพิสัยสมบูรณ์ และผู้เรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมจากสิ่งที่พบเห็นด้วยการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมทำให้ได้ ประสบการณ์ตรงผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564,22:32   อ่าน 22 ครั้ง