ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา ๒๕๖๓
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด
2.  เพื่อให้นักเรียนทำกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3 . ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2564,19:48   อ่าน 47 ครั้ง