ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านโคกกลาง อำเภอปลาปาก
      วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔  นางสาววิลาสินี พุทธดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา  พร้อมด้วยคณะครูได้ให้การต้อนรับ ท่าน ผอ. สมชัย คำเห็น พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านโคกกลาง อำเภอปลาปาก ในการเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC  ณ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา โดยมี ท่าน ศน.พรรณวดี มณีรัตน์ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ และคณะ ผอ.กสศ.นครพนม รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒  ร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2564,11:25   อ่าน 152 ครั้ง