ภาพกิจกรรม
site visit โดยครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓  นางสาววิลาสินี พุทธดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูได้ให้การต้อนรับ ครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง ครูใหญ่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาและคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ในการเข้าตรวจเยี่ยมและเยี่ยมชม ความงอกงามในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ของโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยาและได้มอบขวัญและ กำลังใจให้คณะครูและนักเรียนในการเดียวกันด้วย
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2563,15:17   อ่าน 167 ครั้ง