ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะการนิเทศจาก สพป.นพ. เขต 1
โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยต้อนรับ ท่านรองนรงณ์ เห็นหลอด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต1 ท่านศน.อนุศิษฐ์  คำเพชร ท่าน ศน.สมประสงค์  แก้วระดี  ที่ออกมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ภาคเรียนที่ 2/2563 พร้อมแนะนำแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  ขอขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2563,15:11   อ่าน 37 ครั้ง