ภาพกิจกรรม
การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ในการ site visit
  วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  นางสาววิลาสินี พุทธดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูได้ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ในการเข้าตรวจเยี่ยมและเยี่ยมชมความงอกงามในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ของโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยาและได้มอบขวัญและกำลังใจให้คณะครูในการเดียวกันด้วย

โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2563,08:28   อ่าน 36 ครั้ง