ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการบรรยายในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ทุกสังกัด เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
  วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา               ได้จัดกิจกรรมการบรรยายในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ทุกสังกัด เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จัดโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครพนมร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม โดยมี ว่าที่ ร.ต.ภูมิศักดิ์ ขำปู่ นายอำเภอปลาปาก เป็นประธานในพิธี

โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2563,20:05   อ่าน 40 ครั้ง