ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษานิเทศในการให้กำลังใจโรงเรียนเปลี่ยนแปลง
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา ได้ให้การต้อนรับ ท่าน ศน.นิกุล มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ท่าน ศน.พรรณวดี มณีรัตน์ พร้อมคณะศึกษานิเทศ  ผอ. โรงเรียน กสศ.รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ สพป.นครพนม เขต ๑ ที่เข้าเยี่ยมชม Site  visit ความงอกงาม เพื่อให้กำลังใจ และสร้างความเข้าใจโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบโดยใช้นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ของโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2563,21:54   อ่าน 17 ครั้ง