ภาพกิจกรรม
ประชุมประเชิงปฏิบัติการโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่น 2
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 คณะครูโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยาได้เข้าร่วมการประชุมประเชิงปฏิบัติการโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่น 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร Main Course ผ่านระบบ Online ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต1
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2563,21:29   อ่าน 216 ครั้ง