ภาพกิจกรรม
กิจกรรม PLC โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ ๒
วันพฤหัสบดี ที่  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายศักดา กมลคุรุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยาได้จัดกิจกรรม PLC โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ ๒ หลักการสำคัญของโครงการคือ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) โดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC  

โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2563,11:47   อ่าน 337 ครั้ง