ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
วันพฤหัสบดี ที่  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นหมู่คณะ

โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2563,09:11   อ่าน 46 ครั้ง