ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเดินทางไกล ของลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
   วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา ได้มีการจัดกิจกรรมการเดินทางไกล
ของลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนายศักดา กมลคุรุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยาเป็นประธานในพืธีการเปิดกองลูกเสือสำรอง

โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2563,21:26   อ่าน 71 ครั้ง