ภาพกิจกรรม
ทดสอบความสามรถด้านการอ่านชั้นประถมศึกาาปีที่ 1
     วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา เข้าร่วมการทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT)  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2563,13:47   อ่าน 50 ครั้ง