ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านวังโพธิ์
วันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ท่าน ผอ.ศักดา กมลคุรุสกุล พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา
นำลูกเสือและเนตรนารีจำนวน ๔๓ นาย
เดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านวังโพธิ์
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2563,16:48   อ่าน 71 ครั้ง