รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา
หมู่ที่ 7 บ้านโพนสวาง   ตำบลนามะเขือ  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160
เบอร์โทรศัพท์ 0833331201


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :