ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ก.ค. 62 นิเทศเครือข่าย
15 ก.ค. 62 ถวายเทียนพรรษา
01 ก.ค. 62 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี2562
วันสุนทรภู่
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู ปี2562
วันไหว้ครู
29 มิ.ย. 61
เดินสวนสนาม
18 มิ.ย. 61 ถึง 19 มิ.ย. 61
สอบการอ่าน
14 มิ.ย. 61
พิธีไหว้ครู
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบโอเน็ต ป. 6และ ม.3
27 ธ.ค. 60 ถึง 28 ธ.ค. 60 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี เครือข่ายกุตาไก้ นามะเขือ
20 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 งานศิลปหััตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27 พ.ย. 60 ถึง 30 พ.ย. 60 แข่งขันกีฬาสีภายใน
01 พ.ย. 60 เปิดภาคเรียนที่2/2560
30 ก.ย. 60 ถึง 03 ต.ค. 60 แข่งงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
23 ส.ค. 60 ถึง 26 ส.ค. 60 อบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด
21 ส.ค. 60 มอบดอกไม้จันทน์ที่ว่าการอำเภอปลาปาก
18 ส.ค. 60 แข่งขันโครงการคุณธรรมระดับภาค จ.นครราชสีมา
10 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560
27 ก.ค. 60 อบรมผู้ปกครองปฐมวัย
14 ก.ค. 60 แข่งขันทักษะภาษาไทย/อังกฤษ
14 ก.ค. 60 หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
13 ก.ค. 60 ประชุมกรรมการภาษาไทย/อังกฤษ ที่เครือข่าย
07 ก.ค. 60 ถวายเทียนพรรษา
05 ก.ค. 60 ประชุมงานประกันที่อ.ปลาปาก
30 มิ.ย. 60 เดินสวนสนาม
เดินสวนสนามที่ รร.บ้านกุตาไก้
ชุดลูกเสือ
15 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียน
12 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่/2560
29 มี.ค. 60 ประเมินรร.สุจริต
27 มี.ค. 60 ถึง 28 มี.ค. 60 ทัศนศึกษา ป.6ม.3
24 มี.ค. 60 ปัจฉิมนิเทศ ม.3
15 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 สอบปลายภาคเรียน
10 มี.ค. 60 เดินทางไกลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
22 ก.พ. 60 นำเสนอแผนโรงเรียนประชารัฐ
นำเสนอแผนโรงเรียนประชารัฐ
16 ก.พ. 60 ถึง 17 ก.พ. 60 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
10 พ.ย. 59 ประเมินโรงเรียนพระราชทาน
01 พ.ย. 59 เปิดภาคเรียนที่2/2559
30 ส.ค. 59 ถึง 31 ส.ค. 59 แข่งงานศิลปหัตถกรรมเเครือข่าย
17 ส.ค. 59 จังหวัดเคลื่อนที่
16 ส.ค. 59 ศึกษาดูงาน ธนาคารโรงเรียน เทศบาล 4
10 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
04 ส.ค. 59 ถึง 05 ส.ค. 59 เข้าร่วม 1 รร. 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
28 ก.พ. 59 ถึง 29 ก.พ. 59 สอบโอเน็ต
01 ก.พ. 59 ถึง 26 ก.พ. 59 ติวโอเน็ต ป.6 ม.3
20 ม.ค. 59 ถึง 21 ม.ค. 59 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ
13 ม.ค. 59 ถึง 14 ม.ค. 59 เยี่ยมบ้านนักเรียน
08 ม.ค. 59 กิจกรรมวันเด็ก
30 ธ.ค. 58 ถึง 31 ธ.ค. 58 ทำบุญทอดผ้าป่าโรงเรียน
21 ธ.ค. 58 ถึง 25 ธ.ค. 58 กีฬาจังหวัด

14 ธ.ค. 58 ถึง 16 ธ.ค. 58 กีฬาอำเภอ

07 ธ.ค. 58 ถึง 09 ธ.ค. 58 งานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สุรินทร์